FAALİYETLERİMİZ / TARIM

BİTKİSEL ÜRETİM

Besi ve süt sığırcılığı işletmemizde hayvanlarımızın besin ihtiyaçlarına göre bir yemleme sistemi uygulanmaktadır. Çiftliğimizde hayvan ihtiyacı olan kaba ve kesif yem birlikte verilmektedir. İşletmemize ait tarlalarda yem ihtiyacımızın belli bir kısmı yetiştirilmektedir.

ARAZİ-EKİM

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan toplam 6500 dekar alanda işletmemizdeki hayvanların ihtiyacı için tarla bitkileri, yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişi gerçekleştirilmektedir. İşletmemizde arpa, buğday, tritikale, macar fiği-hububat karışımı, yem bezelyesi-hububat karışımı, karışım yem bitkileri, yonca, ayçiceği, kanola, ve yapay çayır mera bitkileri üretimi mevcuttur.

TOPRAK İŞLEME

İşletmemizde farklı güç ve tipte toprak işleme alet ekipmanları mevcuttur. Ekim öncesi ve hasat sonrası toprak işleme yapılmaktadır. Her sene hasat sonrası pulluk tabanının kırılması amacıyla toprak derin işleme yapılmaktadır. Toprak işlemi, bölgemizin iklim şartları ve meteorolojik verileri dikkate alınarak, uygun nem ve sıcaklıkta yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarla kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.

 GÜBRELEME

Hayvansal üretim sonucu elde edilen organik gübrelerimizi belli fermantasyon süresi sonunda araziye dağıtımı yapılmaktadır. Bu şekilde toprağın organik madde değerlerine artırmak hedeflenmektedir. Ekim öncesi her 50 dekarda bir adet toprak örneği alınarak analize gönderilmektedir ve analiz sonuçlarına göre en uygun gübre kullanılmaktadır. Kimyasal gübreleme, ekim öncesi ve ekim sonrasında yapılmaktadır. Taban gübrelemesi ekim ile birlikte üst gübreleme ise bitki gelişimi takibi ile bitkinin ihtiyaç duyduğu zaman ve miktarda yağmurlama, damlama ve pivot sulama yöntemleri ile partiler halinde yapılmaktadır.

SULAMA

İşletmemizde ileri teknoloji ürünleri sulama sistemleri kullanılmaktadır. Yağmurlama, damlama ve center pivot sulama sistemleri kullanılmaktadır. Arazide ki mevcut nem ölçülmekte, bölge iklim şartları ve yağış durumları dikkate alınarak bitki ihtiyacına göre sulama yapılmaktadır. Bitkilere ihtiyaç duyduğu dönemde, ihtiyaç duyduğu kadar su verilmektedir.

HASAT

Hasat mevsimi gelen tarla ve yem bitkilerinden numuneler alınarak laboratuvar ortamında analiz ettirilir ve nem, ham protein gibi değerlerine bakılarak hasat edilmektedir.

DEPOLAMA

Hasadı yapılan tarla ve yem bitkilerinden balya olarak değerlendirilenler çelik konstrüksiyonlu kaba yem depomuzda, silaj olarak değerlendirilenler ise silaj havuzlarımızda depolanmaktadır.