SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İlk olarak 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporda ortaya atılan sürdürülebilirlik kavramı; yürütülen faaliyetlerin devamlılığı ve geliştirilmesi sağlanırken ekonomik, sosyal ve çevresel yönden etkilerinin de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte sürdürülebilirlik kavramı her alanda kullanılabilmekte ise de en çok çevre başlığı ön plana çıkmaktadır.

Unilever ile yürütülen işbirliği çerçevesinde hayvancılık ve tarım faaliyetlerimiz, Sürdürülebilir Tarım SAC 2017 Uygulama Kılavuzu kapsamındaki 12 ana ve 150 alt başlıktaki konularda, Control Union tarafından denetimden geçirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda Laranda Tarım ve Hayvancılık ülkemizde hayvancılık ve tarım alanında “Unilever SAC 2017 Certification”u almaya hak kazanan ilk ve tek firma olmuştur. Bu belge ile firmamızın Ayrılmış Tam Tedarik Zinciri’nin (SF: Segregated Full Supply Chain) bir parçası olduğu tescillenmiştir.

Sürdürülebilirlik kapsamında 2019 yılı faaliyetlerimizden kaynaklanan Enerji ve Sera Gazı Emisyon Değerleri hesaplanmıştır. Hayvancılık için ortaya çıkan değer 1,73 kg/CO2e (FPCM) olarak hesaplanmış olup Dünya ortalamasının (2,43 kg/CO2e) altında belirlenmiştir. Tarımsal faaliyetler için ise ortalama 325,15 kg CO2e olarak tespit edilmiştir.

Kullandığımız tüm elektrik enerjisinin Yenilenebilir Enerji Kaynağından (Güneş Enerji Sistemi) karşılanması için gerekli izinler alınmış olup yatırımın bu yıl tamamlanması ve tüm tedarik/lojistik işlemlerimizin Yeşil Tedarik Zinciri doğrultusunda yürütülmesinin hayata geçirilmesiyle 2020 yılında karbon ayak izimizi daha küçültmeyi planlamaktayız.

Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerimiz, Ortak Geleceğimiz ve Sürdürülebilirlik kavramlarını kapsayacak şekilde, hazırlamış olduğumuz ve aşağıda maddeler halinde sunulan “Sürdürülebilir Tarım Plan ve Programına” göre yürütülmektedir.

1. HAYVANCILIK

2. TOPRAK YÖNETİMİ

3. SU YÖNETİMİ

4. GÜBRELEME YÖNETİMİ

5. BİTKİ ZARARLISI, HASTALIK VE YABANCI OT YÖNETİMİ

6. BİYO-ÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEMİN KORUNMASI

7. ATIK YÖNETİMİ

8. ENERJİ VE SERA (KARBON) GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ

9. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE İYİLEŞTİRME

10. KALİTE VE VERİMLİLİK

11.MALİ YÖNETİM VE KARLILIK

12. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ