Arazimizde kurulu olan açık alan meteoroloji istasyonu ve sensörlerle sayesinde tarımsal faaliyetlerimizde iklim ve toprağa bağlı değişimleri önceden belirleyip bu doğrultuda tedbirler alınarak bilgiyi verim ve karlılığa dönüştürülmektedir.

Kullandığımız sistemler sayesinde hava sıcaklığı, hava nemi, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, güneşlenme, toprak nemi gibi unsurları kontrol edebilirken, arazimize özel 14 güne kadar hava tahmini ile olumsuz hava koşullarını öngörüp iş süreçlerimizi planlamak mümkün olmaktadır.

Elde edilen veriler ve raporlara bağlı olarak toprağın işlenmesi, ekim planlaması ve ürün çeşidini belirleme, gübre kullanım zamanlaması, buharlaşma hesapları ve toprak nemi bilgileri doğrultusunda sulama planlaması yapılırken gereğinden fazla sulama, ilaçlama ve gübre kullanımı sorunları ortadan kalkmaktadır. Bu sistemle mevcutta kurulu olan Center Pivot sulama sistemlerimiz entegre bir şekilde otomatik sulama yapılabilmektedir.

 

Akıllı tarım uygulamalarıyla arazimizi bilgisayar ve cep telefonundan kontrol etme ve yönetme imkanı söz konusu olmaktadır.

Açık alan meteoroloji istasyonuna ek olarak uzaktan algılama ve görüntüleme teknikleri (uydu görüntüleri) kullanılarak arazimizin her 16 günde bir uygu görüntüsü çekilmekte, aşağıdaki şekilde verilen vejetasyon haritaları (Normalize Edilmiş Vejetatif Değişim İndeksi; NDVI) oluşturulmaktadır.

Uydu görüntülerinin sahip olduğu termal bant sayesinde vejetasyon indekslerine ek olarak enerji dengesi tabanlı yöntemlerle bitki su tüketimi (Evapotranspirasyon; ET) haritalaması yapılmaktadır. ET bitkilerde sadece sulamanın değil, kuraklık, tuzluluk, drenaj, bitki besleme, hastalık ve zararlı etkisi gibi birçok koşul için çok önemli bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Bu sayede vejetasyon göstergelerinin ışık tutamadığı birçok tarımsal konuyu aydınlatabilmektedir.

Uydu görüntülerine ek olarak dron görüntüleriyle toprak hazırlığından hasada kadarki tarımsal faaliyetlerin her aşaması izlenmekte ve yapılan uygulamaların eksiklikleri, arazideki sorunlar ortaya koyularak önceden tedbirler alınabilmektedir.