KURUMSAL / VİZYON & MİSYON

Vizyonumuz

Ülkemiz tarım ve hayvancılığının yapısal ve işlevsel sorunlarına farklı açılardan bakarak alternatifler üreten bir işletme modeli oluşturmaktır.

Misyonumuz

Kurumsal sürdürülebilirlik sistemleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerinde insan, hayvan ve çevre sağlığını esas alan, hayvan refahına özen gösteren, tarım ve hayvancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası standartları ve kuralları uygulayan, sektörde mevcut her türlü otomasyon ve robotik teknolojiyi kullanan, yenilenebilir enerji kaynaklarının eldesi ve kullanımını ilke edinen ve bu sayede insan sağlığının ön planda olduğu ürün ve faaliyetlerini tescillendiren ve belgelendiren, iç ve dış paydaşlarına yönelik bilgi paylaşımı ve sürekli eğitime önem veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve sisteme aktaran, sektörün gelişmesine ve kurumsallaşmasına yardımcı olabilen bir sistem kurmaktır.