Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla organik kaynaklı gübrelerin kullanımını, başta kendi arazilerimizde olmak üzere, yaygınlaştırmak amacıyla çiftliğimizdeki büyükbaş hayvanların gübreleri susuzlaştırma ve kompostlaştırma işlemlerine tabi tutularak Organik Gübre ve Toprak Zenginleştirici ürün haline getirilmektedir.

LARANDA markası ile Organik Gübre ve Toprak Zenginleştirici ürün üretimimize yönelik olarak gerekli Çalışma Onay Belgesi, Üretim İzni, Lisans ve Tescil işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılarak piyasaya arz edilecek duruma gelinmiştir.

Organik Gübre üretimimizden ithalatından son kullanıcıya kadar bütün aşamaları Bakanlık tarafından oluşturulan web tabanlı Gübre Takip Sistemi (GTS) üzerinden takip edilmektedir.

Tarımsal faaliyetlerde, Bakanlık tarafından tescil edilmiş ve GTS üzerinden tedarik edilen, organik gübre ve toprak düzenleyici ürünlerin kullanılması halinde Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere ÇKS’deki arazi varlığı ile orantılı olarak dekar başına 150 kg/da asgari kullanıma destekleme yapılmaktadır.

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ve iyi tarım-hayvancılık ilkeleri kapsamında yürüten firmamız toprak hazırlığı, ekim, bitki besleme aşamalarında kimyasal gübrelerin kullanımını minimize ederek kendi tesisimizde üretilen organik gübrenin yaygın olarak kullanımı önceliklendirilmiştir.

Ayrıca elde edilen bu ürün buzağı ve genç hayvanlarda altlık olarak sap yerine kullanılmaktadır.