Son zamanlarda gelişen teknoloji, hayvancılık sektöründe de kendine fazlasıyla yer bulmaktadır. Hayvancılık alanında teknolojinin en fazla kullanıldığı alanlar sağım sistemleri, hayvan besleme, gübre yönetimi, barınak ekipmanlarıdır.

Kuruluş aşamasından itibaren bu alanlardaki teknolojiyi en üst düzeyde kullanma yönünde planlamalar yapılmıştır. Bu doğrultuda sağım sistemleri teknolojisinde en son nokta olan robotik sağım sistemine yatırım yaparak 20 adet VMS (Gönüllü Sağım Sistemi) kurulumu yapılmış ve bu teknolojinin bu sayıda kullanıldığı Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu’nun en büyük Robotik sistemle sağım yapan çiftliği hayata geçirilmiştir.

Robotik sağım sistemi sayesinde sağım öncesi ve sonrası meme temizliği ve hijyeni, sağım, sağım esnasında süt analizi, sütün soğutulması ve depolanması, sistem ve zemin temizliği, meme problemlerinin erken tanısı vb işlemlerin tamamı insana gerek kalmadan robotik sistem, sensörler ve nesnelerin interneti aracılığıyla yapılmaktadır. Tüm bu süreçler sadece sağımhanedeki çiftlik bilgisayarıyla değil aynı zamanda VMS dokunmatik ekranı ve mobil cihazlardan da yönetilebilmektedir.

Bu sistem sayesinde sütte verimlilik ve kalitede standartların üzerinde bir noktaya ulaşılmıştır. 

İneklerin beslenmesinde toplam rasyon (TMR) yerine kısmi besleme (PMR) yöntemi uygulandığı için ineklerde robotik sağım sistemiyle entegre olarak tamamen otomasyona bağlı şekilde süt verimine göre bireysel ilave yemleme yapıldığı için verimlilik ve karlılık artışı sağlanmaktadır.

Buzağıların beslenmesi işlemlerinde de teknolojiden yararlanılmakta ve bu amaçla buzağılarımız ağırlık, yaş, gelişim, ihtiyaç durumlarına göre kulaklarındaki elektronik tanımlama sistemlerine göre otomatik buzağı besleme makinelerinde bireysel beslenmektedir.

Hayvancılığın her alanında teknolojinin kullanılmasıyla iş gücü ve kaybı azalırken verimlilik ve karlılık artışı yanında sürdürülebilir hale gelinmektedir.