Artan gıda ihtiyaçları yanında son dönemde yaşanan Kovid-19 Pandemisi nedeniyle üretim, iş yapma şekilleri ve tüketimde önemli değişimlerin olması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu süreçten en çok etkilenen ve değişme uğrayacak sektörlerin başında tarım ve hayvancılık gelecektir. Topraktan veya çiftlikten sofraya ürünün takibi, Bu dönemde sürdürülebilir ve verimli bir tarım ve hayvancılık için teknolojilerden faydalanmak bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Günümüzde 4.0’a ulaşan endüstrileşme sürecinin tarım ve hayvancılıkta kullanılan teknolojileriyle yapılan faaliyetler Digital Tarım veya Akıllı Tarım olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda yapılan faaliyetlerde kullanılabilecek teknolojiler arasında sensörler, mikroişlemciler, hücresel iletişim, bulut sistemleri, nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri, porses otomasyonu ve mekanizasyonu vb den yararlanılmaktadır. İlave olarak uydu görüntüleri ve droneler yardımıyla tarımsal alanlardan alınan görüntüler daha etkin ve verimli üretim gerçekleştirilebilmektedir.

Teknoloji üreten ve geliştiren ülkeler Endüstri/Tarım 5.0 üzerinde çalışıp ilerlerken ülkemizde yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde teknoloji kullanımı ve bunun endüstrileşme aşamalarına karşılık gelen düzeyine baktığımızda maalesef Tarım 2.0’ın sonu ve  Tarım 3.0’ın başındayız diyebiliriz.

Firmamızın yürütmüş olduğu hem hayvancılık hem de tarımsal faaliyetlerde tarım 4.0 teknoloji seviyesine ulaşılmış ve yenilikçi uygulamalar iş süreçlerimize entegre edilerek verimlilik artışı ve sürdürülebilirliği sağlama yolunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.