İnsan Kaynakları

Şirketimize yapacağınız iş başvurusunun veri tabanımızda değerlendirilmesi ve en kısa zamanda size geri bildirim yapabilmemiz için başvurularınızın mutlaka online yapılmış olması gerekmektedir.

 

Beklentimiz

Disiplinli, sonuç odaklı, yenilik, gelişim ve değişime açık, iletişim ve ekip çalışmasının öneminin bilincinde olan çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir sistem oluşturmak

İnsan Kaynakları Politikamız

Kurumsal hedeflere ulaşmak için özgür ve demokratik bir ortamda çalışan, yüksek motivasyonlu ve dayanışma içinde ekipler oluşturmak

Çalışanlarımızı sadece eğitimleriyle değil yetenekleri, kişisel gelişimleri vb diğer kriterleriyle de değerlendirerek kişilerin doğru birimlerde görev yapmalarını sağlamak

Sürekli eğitim programları ile çalışanlarımızın ihtiyaç duyulan mesleki ve kişisel gelişim eksikliklerini gidererek görevlerini doğru, hızlı ve etkin yapabilmelerini sağlamak

Uygulayacağımız performans sistemiyle ücret yönetimi konusunda adil olmak

İşe Alım

Şirketimizin açık pozisyonlarına başvuran adayların başvuruları ön değerlendirmeye alınır, referans araştırması sonrasında uygun bulunan adaylara öğrenme, analitik düşünme, problem çözme becerilerinin ölçüldüğü değerlendirmeler yapılır. Bu süreçte yeterli bulunan adayların, LARANDA’nın hedef ve ilkelerine uygunluğunu belirlemek amacıyla mülakata alınır. Uygun bulunan adaylara iş teklifinde bulunulur ve işe alım sürecini takiben teorik ve işbaşı eğitime davet edilir. Eğitim sonunda yapılacak değerlendirmede görevin gerektirdiği nitelik ve yetkinliğe sahip, LARANDA’nın kurum kültürüyle uyumlu adaylar işe başlatılmaktadır.

Aramıza yeni katılanların iş ve kurum kültürüyle uyum sağlamaları için ilk gününde çalışma ortamı ve kuralları, çalışma arkadaşları, kendi hakları vb konularda işe alıştırma programı ile adaptasyonlarının sağlanmasına destek olunur.

Eğitim ve Gelişim

Tarım ve hayvancılık alanındaki ulusal ve uluslararası standartlara ulaşabilmek için insan kaynaklarının öneminin bilinciyle, çalışanlarımızla birlikte belirlenen konularda mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve potansiyeli olan çalışanları belirleyerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmak amacıyla sürekli eğitim programları düzenlenmektedir. Eğitimler teorik, e-öğrenme ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir ve eğitimler sonunda çalışanlarımıza katılım belgesi/sertifika verilir. Eğitim konuları ve programları çalışanların pozisyonu ve performans değerlendirme sonuçları dikkate alınarak yıllık olarak planlanır.

Performans Değerlendirme

Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetenekleriyle şirketin hedeflerine katkı sağlamaya odaklanmalarını temin etmek amacıyla performans yönetim sistemi uygulanmaktadır. 

Staj

Şirketimiz, her yıl belirlenen kontenjanlar dahilinde; nitelikli iş gücünden yararlanmak ve gelecekte çalışanımız olabilecek öğrencileri yönlendirmek ve kazanmak amacıyla başta Tarım, Hayvancılık, Gıda olmak üzere faaliyetlerimizle ilgili olabilecek Bilgi Teknolojileri, Makine, Mekatronik, Elektrik-Elektronik vb lisans ve/veya önlisans ve lise eğitimi veren Öğrenim Kurumlarının öğrencilerine, stajlarını yapabilmeleri için staj imkanı sunmaktadır.

Staj başvuruları ilgili öğrenim kurumları tarafından İnsan Kaynakları Birimine iletildiği takdirde değerlendirmeye alınmaktadır.

 

Sunulan İmkanlar

Ödül

Çalışanlarımızın süreç iyileştirme ve geliştirme yönünde özgün ve katma değeri olan fikir ve katkıları takdirname veya çeşitli ödüllerle ödüllendirilir.

Çalışma Saatleri

Normal çalışma süresi haftada 45 saattir.
Çalışma günleri ve saatleri birimlerin iş planı ve vardiya durumlarına göre farklılık gösterebilmektedir.

İzin Politikası

1-5 yıl (5 yıl dahil) 14 gün
5-15 yıl 20 gün
15 yıl (15 yıl dahil) ve üzeri 26 gündür.
Ayrıca evlilik, doğum, süt izni, hastalık, ölüm izni gibi izin hakları geçerlidir.

Sağlık Hizmeti

Çalışanlarımız ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşundan özel indirim ve avantajlarla sağlık hizmeti alabilirler.

Diğer İmkanlar

Görev yolluk ve harcırahı
Yemek ve servis hizmetleri

Çalışma kıyafetleri ve malzemeleri
Çalışanlara unvana ve pozisyonun gerekliliğine bağlı olarak; araç tahsisi, akaryakıt desteği, dizüstü bilgisayarı, cep telefonu, tablet vb verilmesi gibi imkanlar
Kongre, seminer, fuar vb etkinliklere katılım desteği
Evlilik, çocuk, sünnet, düğün yardımı
Maluliyet ve ölüm yardımı