KURUMSAL / ŞİRKET PROFİLİ

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Kalite Yönetim Sistemi

Tarım ve hayvancılık sektöründeki ulusal ve uluslararası standartları sağlamak amacıyla Kalite Yönetim Sisteminin esasları belirlenerek uygulamaya konulmuştur.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken insan sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olduğu bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurulmuştur.

 

Çevre Yönetim Sistemi

İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığına özen göstererek Halk Sağlığının Korunması yönünde ulusal ve uluslararası kural ve standartların uygulanmasını sağlamak, çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturarak faaliyetlerini sürdürürken  İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığına yönelik çalışanlardan kaynaklanabilecek hataların oluşmamasını sağlamak amacıyla yatırımımıza ilişkin düzenlenen ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Belgesi kapsamında çözüm ortağımızla işbirliğiyle Çevre Yönetim Sistemi ilkelerine göre hareket edilmektedir. Bu sistem sayesinde atık yönetimi, kirliliğin önlenmesi, doğal kaynakların tüketiminin en aza indirgenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik verilmesi ve sürekli iyileştirme çalışmalarıyla sektörde “Yeşil Kuruluş” unvanını almak hedeflenmektedir.

 

Biyogüvenlik Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Sosyal Sorumluluk